Monday, 14 November 2011

जव्हार संस्थानचे राष्ट्रगीत


जव्हार संस्थानचे राष्ट्रगीत

जय मल्हार ! जय मल्हार ! गर्जु या जय मल्हार !!
सह्याद्रीचे हे पठार I
शौर्याचे हे शिवार I
... राखाया या बडिवार I
येथे नवोनव अवतार II१II
येथले धनुष्यबाण I
अजून टणत्कार करून I
टाकतात परतून I
कळी काळाचे हि वर II२II
साग, शिसव, ऐन दाट I
सोन्याचे बन अफाट I
त्यांत शाह नांदतात I
दीनांचे पालनहार II३II
सदानंद -वरद- हात I
जयबांची शौर्य- ज्योत I
ध्वज भगवा सुर्यांकित I
दावी राज्य हे जव्हार II ४ II
प्यार अशी माय भूमी I
माय भूमी तव कामी I
वाहू सर्वस्व आम्ही I
होवू जीवावर उदार II ५ II
जय वंशी क्षेम असो
राजा विर्यो क्षेम असो I
जनता- कल्याण वसो I
त्यात सदा अपरंपार II ६ II

Dahanu Mahalaxmi Yatra

Find us on Facebook